องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
  องค์ประกอบที่ 6  
 
 
 
   
 
เรื่อง : งานวันพ่อแห่งชาติและงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558

เนื่องด้วยวิทยาลัยนครราชสีมาจะจัดกิจกรรมสดุดีมหาราชาวันพ่อแห่งชาติในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จึงขอให้อาจารย์และนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธี จะมีกิจกรรมการแข่งขันทักษาด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ในการนี้คณะสารสนเทศศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการจัดบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะด้วย จึงขอให้นักศึกษาในคณะทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และขอเชิญศิษย์เก่ามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ปล. อาจารย์ใส่เสื้อสีเหลืองที่วิทยาลัยกำหนด นักศึกษาใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัย


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 01 ธ.ค. 58
จำนวนผู้อ่าน : 603 ครั้ง