หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

ตามที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบุว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เม.ย. 2558 รัฐบาล โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย. 2558 ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ และความหมายด้วยแล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ จึงขอเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2558 ส่วนผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์เป็นสีม่วง และขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตลอดเดือน เม.ย. 2558 หรือตามอัธยาศัยและความเหมาะสม

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมใจใส่เสื้อสีม่วงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ


ไฟล์แนบ : Download Click
เขียนเมื่อ : 19 มี.ค. 58
จำนวนผู้อ่าน : 698 ครั้ง