องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
  องค์ประกอบที่ 6  
 
 
 
   
 
เรื่อง : ขอให้นักศึกษาทุกคนทำการประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ขอให้ นักศึกษาทุกคนทำการประเมินการสอนของอาจารย์ ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 24 มีนาคม – 30 เมษายน 2558 หากนักศึกษาไม่ได้ทำการประเมินการสอนของอาจารย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษา (เกรด) ในภาคการศึกษาดังกล่าวได้


ไฟล์แนบ : Download Click
เขียนเมื่อ : 02 เม.ย. 58
จำนวนผู้อ่าน : 582 ครั้ง