วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561...
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561...
พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561...