วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561...
พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประจำปี...
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม...