วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561...
พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561...
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ...