หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : การบริการวิชาการระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 มีนาคม 2563

รายละเอียดกิจกรรม : คณะสารสนเทศศาสตร์นำโดยคณาจารย์พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้เข้าร่วมการบริการวิชาการระดับสถาบัน ณ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ในกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์

ภาพประกอบ :