หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และ ลานพระพุทธโสธร วิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :