หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะสารสนเทศศาสตร์ ปีการศีกษา 2562

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะสารสนเทศศาสตร์ ปีการศีกษา 2562 โดยจัดร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ ในการฝึกพิมพ์ดีด (เป็นพื้นฐานในการเรียนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่ประจำคณะสารสนเทศศาสตร์

ภาพประกอบ :