หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยนครราชสีมา จัดกิจจกรรมเพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเปิดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพประกอบ :