หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศกราช ๒๕๖๒

รายละเอียดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๐ น. คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาใหม่ คณะสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศกราช ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มเงิน-ทอง เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำบุคลากร นักศึกษาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายความเคารพและร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ภาพประกอบ :