หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดใหม่อินทราราม ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ภาพประกอบ :