องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
  องค์ประกอบที่ 6  
 
 
 
   
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : สัมมนาในหัวข้อ

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ "สังคมไทยไร้เงินสด Digital Banking 4.0" วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 จัดโดยนักศึกษาภาคสมทบ คณะสารสนเทศศาสตร์ วิทยากรโดย ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนมิตรภาพ

ภาพประกอบ :