หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : สัมมนาในหัวข้อ "สังคมไทยไร้เงินสด Digital Banking 4.0" วันที่ 19 พ.ค. 2561

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ "สังคมไทยไร้เงินสด Digital Banking 4.0" วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 จัดโดยนักศึกษาภาคสมทบ คณะสารสนเทศศาสตร์ วิทยากรโดย ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนมิตรภาพ

ภาพประกอบ :