หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดกิจกรรม : คณะสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ (การฝึกพิมพ์ดีด) ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 โดยนักศึกษามีทักษะการพิมพ์ที่ดีขึ้น

ภาพประกอบ :