องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
  องค์ประกอบที่ 6  
 
 
 
   
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดกิจกรรม : คณะสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ (การฝึกพิมพ์ดีด) ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 โดยนักศึกษามีทักษะการพิมพ์ที่ดีขึ้น

ภาพประกอบ :