องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
  องค์ประกอบที่ 6  
 
 
 
   
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญของชาติ ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 คณะสารสนเทศศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในคณะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญของชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดยางน้อย ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายภัตตาหารเพล และ สังฆทาน ตามลำดับ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการเป็นจิตอาสาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย

ภาพประกอบ :