หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสารสนเทศศาสตร์ โดยคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาในคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ่) ผู้ผลิตแอปพลิเคชันบนมือถือ และ เว็บไซต์ชื่อดัง ภายใต้โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ในภาพรวมขององค์กร นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงในอนาคตได้ อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเปิดโลกทัศน์ อีกด้วย

ภาพประกอบ :