องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
  องค์ประกอบที่ 6  
 
 
 
   
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 28/01/2561

รายละเอียดกิจกรรม : คณะสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสร้างโปรแกรมประยุกต์ควบคุมอุปกรณ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 วิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :