องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
  องค์ประกอบที่ 6  
 
 
 
   
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญของชาติ ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2560 คณะสารสนเทศศาสตร์ โดยคณาจารย์ และ นักศึกษาในคณะ เข้าร่วมโครงการโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญของชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสืบสานประเพณีและพุทธศาสนิกชนที่ดีของชาวพุทธ โดยมีกิจกรรมการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ฟังเทศน์ และ บำเพ็ญประโชยน์ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องทุกปี

ภาพประกอบ :