องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
  องค์ประกอบที่ 6  
 
 
 
   
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : ถวายเทียนพรรษาและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 ณ วัดศรีษะละเลิง

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดศรีษะละเลิง โดยมีคณาจารย์ และ นักศึกษา ทุกคณะวิชา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยทำความสะอาดบริเวณวัด ด้วยความพร้อมเพรียง

ภาพประกอบ :