องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
  องค์ประกอบที่ 6  
 
 
 
   
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกิจกรรม : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม จัดโดยสำนักกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560

ภาพประกอบ :