Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ สามเณร และตักบาตรอาหารแห้ง จำนวน 21 รูป

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยนครราชสีมาได้ทำพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ สามเณร และตักบาตรอาหารแห้ง จำนวน 21 รูป โดยมี รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบัณฑิต มหาบัณฑิต ร่วมถวายภัตตาหาร และใส่บาตรอาหารแห้ง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพหมู่ และซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญาบัตรในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

 
 
Untitled Document